انتخاب عناوین این پنجره ، با استفاده از یک تجربه 20 ساله درتعامل و همکاری با موسسات فرهنگی با رویکرد آسیب شناسی شکل گرفته است و از این منظر، ماهیتی متفاوت با یک مقاله علمی و یا تئوریک محض دارد.

متدولوژی و راهبردهایی که در این پنجره ارائه خواهد شد، در طول سالیان متمادی در چندین پروژه فرهنگی به کار گرفته شده و دستاوردهای ارزنده ای را به همراه داشته و یا حداقل، تغییرات موثری در رویکرد مدیران و مجریان مرتبط را فراهم آورده است.
تغییر، امری تدریجی است. به هیچ وجه این انتظار وجود ندارد که همه آنچه در این پنجره ارائه می گردد مورد قبول و بدنبال آن، تغییرات بنیادی در رویکرد مخاطبین محترم را موجب گردد.
در حد بضاعت این امکان وجود دارد تا در جهت بررسی های کارشناسانه تر، جلسات همفکری با محوریت دغدغه ها و چالش های پیش روی موسسات با مدیران مشتاق برگزار گردد.
نگاه مورد توجه در این پنچره، نگاهی رویکردی بوده و در ارائه و معرفی نظریه‌ها، شاخص‌ها و مدل‌های ارائه شده، هیچ‌گونه قضاوت محتوایی مدنظر نبوده و صرفا از نظر متدولوژی و بررسی روشی مورد مقایسه قرار گرفته است.

محسن گل پور

رشد (توسعه) فردی و مدل های آن
10 بهمن 1402

رشد (توسعه) فردی و مدل های آن

رشد فردی به فرآیند رشد، تغییر و بلوغ اطلاق می شود که در طول عمر افراد رخ می دهد . رشد فردی جنبه های مختلفی از جمله رشد فیزیکی، شناختی، عاطفی و اجتماعی را در بر می گیرد.
حکومت الیگارشی
20 دی 1402

حکومت الیگارشی

الیگارشی شکلی از حکومت و ساختار قدرت است که در آن یک گروه کوچک نخبه، نفوذ و کنترل قابل توجهی بر جنبه های کلیدی جامعه از جمله حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند.
صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری
11 دی 1402

صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری

صندوق‌های سرمایه گذاری نیکوکاری به عنوان پشتیبان سازمان‌های خیریه ، بنیادها یا موسسات عام المنفعه شناخته می‌شوند، این صندوق ها نهادهایی هستند که برای تأمین حمایت مالی و منابع برای تلاش‌های بشردوستانه تأسیس شده‌اند
نسل Z را چگونه مدیریت کنیم
30 آذر 1402

نسل Z را چگونه مدیریت کنیم

نسل Z که اغلب با نام ژن Z به اختصار معرفی می شوند ، به گروه جمعیتی اشاره دارد که از اواسط دهه 1990 تا اوایل دهه 2010 متولد شده اند. در ابتدا به چند ویژگی و روند کلیدی مرتبط با نسل Z اشاره می کنیم:
اجزای یک سازمان شبکه
28 آذر 1402

اجزای یک سازمان شبکه

اجزای یک سازمان شبکه شامل عناصر به هم پیوسته مختلفی است که به عملکرد آن کمک می کند. در اینجا مولفه های کلیدی وجود دارد:
سازمان شبکه (Network organization)
27 آذر 1402

سازمان شبکه (Network organization)

اصطلاح "سازمان شبکه " به یک ساختار سازمانی و مدل عملیاتی خاص اشاره دارد که در آن فعالیت ها، فرآیندها و روابط سازمان به گونه ای طراحی شده اند که بیشتر شبیه یک شبکه عمل کنند تا یک ساختار سلسله مراتبی سنتی.
امارات چگونه توسعه یافت
4 تیر 1402

امارات چگونه توسعه یافت

محمد بن راشد در کتاب " نگرش من و چالش های برتری" ضمن مرور گذشته نامطلوب كشورش، به ارائه ایده ها و آمال خود در باب توسعه دوبی و امارات متحده عربی مي پردازد
هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)
16 اسفند 1401

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)

هوش مصنوعی(AI)، عبارت است از توانایی یک کامپیوتر یا ربات کنترل ‌شده توسط کامپیوتر برای انجام وظایفی که معمولاً با موجودات هوشمند مرتبط است.
کلان روند‌های آینده ایران
25 دی 1401

کلان روند‌های آینده ایران

روندهای آینده ایران از حیث شناخت کلان مسائل و اولویت‌های کشور در آینده و در طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و سازمان‌ها حائز اهمیت است.
کلان روند های جهانی تا سال 2050
18 دی 1401

کلان روند های جهانی تا سال 2050

کلان روند ها ، عوامل پرقدرتی هستند که به آینده شکل می دهند. کلان روند ها در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین بوده و بر دولت ها ، افراد جامعه ، سازمان ها و شرکت ها تاثیرات شدیدی خواهند گذاشت.
اقتصاد کره شمالی (بخش سوم)
10 دی 1401

اقتصاد کره شمالی (بخش سوم)

مراقبت های پزشکی در این کشور رایگان است و در هر روستا حداقل یک درمانگاه وجود دارد، اما کمبود پزشک، تجهیزات پزشکی و دارو وجود دارد.
نزدیکی چین به عربستان
24 آذر 1401

نزدیکی چین به عربستان

چین و عربستان سعودی طی هفته گذشته در بیانیه‌ای مشترک سیاست‌های همسویی را در زمینه‌های مختلف از امنیت تا نفت اتخاذ و توافق نمودند که از یکدیگر حمایت کرده و در امور داخلی یکدیگر دخالت نخواهند نمود.
اقتصاد کره شمالی (بخش دوم)
17 آذر 1401

اقتصاد کره شمالی (بخش دوم)

بخش صنعت در غالب شرکت‌های دولتی و تعاونی‌های تولیدی سازمان‌دهی می‌شوند . این شرکت‌ها عمدتاً به صنایع دستی، فرآوری دریایی و سایر عملیات‌های کوچک می پردازند
اقتصاد کره شمالی (بخش اول)
13 آذر 1401

اقتصاد کره شمالی (بخش اول)

کره شمالی از یک اقتصاد متمرکز برخوردار است . دولت همه ابزارهای تولید را کنترل و اولویت ها و تاکیدات خود را در توسعه اقتصادی تعیین می کند. از سال 1954، سیاست های اقتصادی از طریق یک سری برنامه های اقتصادی ملی اعلام شده است
برندگان نوبل شیمی سال 2022
18 مهر 1401

برندگان نوبل شیمی سال 2022

آکادمی سلطنتی علوم سوئد برندگان نوبل شیمی را اعلام کرد. جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۲ به کارولین آر برتوزی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا؛ مورتن ملدال، استاد دانشگاه کپنهاگ دانمارک و کارل بری شارپلس، از مؤسسه تحقیقاتی اسکریپس آمریکا اهدا شد.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت هشتم)
7 خرداد 1401

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت هشتم)

برنامه ریـزان دفاعـی همیشـه می گوینـد کـه هدف شـان به وجـود آوردن نیروهایی اسـت کـه انعطاف پذیـر و انطباق پذیـر باشـند. چون آنهـا می داننـد پیش بینی حرکت بعـدی در جنـگ و در نتیجـه پیش بینـی نـوع نیروهای جنگنـده مورد نیـاز چقدر دشـوار اسـت.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت هفتم)
28 اردیبهشت 1401

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت هفتم)

بیشتریـن تصاویر فراگیری کـه آینـده پیـش رو را برای جهانیان ترسـیم می کند، جـدا از روزنامه ها، صفحه نمایشـگر رایانه هـا و مجلات علمـی، نقشـه هایی اسـت که هشـدار گرمـا را به رنگ هـای مختلف به تصویـر کشـیده اند. ایـن نقشـه ها، ماننـد ابرهـای قارچی شـکل زمان هـای دورهستند.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت ششم)
25 اسفند 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت ششم)

جهـان در سـال 2050 دین بـاوران بیش تـری خواهد داشـت، اما سـکولارها کماکان باقـی می ماننـد. البتـه تنها چیـزی کـه می تواند سرنوشـت ادیان جهـان از زمـان حال تـا سـال 2050 را تحـت تأثیـر قـرار دهد، ظهور یـک منجی اسـت. بنابراین هم چنـان بایـد انتظـار پیشـرفت الگـوی امـروزی مذهـب را داشـت.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت پنجم)
7 اسفند 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت پنجم)

نوشـتن درباره «فرهنگ» در گذر40 سـال بعد، نسـبت به نوشتن درباره حوزه هایی کـه بـه آمـار و ارقام مربوطنـد مانند اقتصاد، جمعیت شناسـی یا تغییـرات آب وهوایی، پرمخاطره تـر اسـت. در فواصـل زمانـی طولانـی، روندهـای کنونی ممکن اسـت هیچ معنایـی نداشـته باشـد.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت چهارم)
23 بهمن 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت چهارم)

جهـان در میانـه یـک تجربـه جمعـی بی سـابقه قـرار دارد. زمانـی که ایـن مقاله را می خوانید، فیس بـوک ممکـن اسـت به راحتی اولین شـبکه اجتماعی آنلاین شـده باشـد کـه بـه یک میلیـارد عضوش مباهـات می کند
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت سوم)
09 بهمن 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت سوم)

دنیای زنان
آیا در سـال 2050 شـرایط عوض خواهد شـد؟ آیا زنان ارزشـی مسـاوی با مـردان به دسـت خواهنـد آورد؟ و اگر چنین شـود، بـا توجه به اینکه زنان کشـورهای در حال توسـعه هنوز در مقایسـه با خواهرانشـان در دنیاهای ثروتمند کمتر ارزشـمند هسـتند
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت دوم)
25 دی 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت دوم)

نـام بیمـاری سـندروم نقـص ایمنی تا سـال 1980 به گوش کسـی نخـورده بود. ایـن اصطلاح اصلاً وجـود خارجی نداشـت. اما ویروسـی کـه منجر به بـروز بیماری ایـدز می شـود از مدتهـا پیش در شـامپانزه ها وجود داشـته و پس از آن به انسـانها رسیده اسـت
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050
13 دی 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050

در روز 31 اكتبـر 2011 ،دنیـا بـرای نوزادی جشـن تولد گرفت كـه جمعیت جهان را بـه 7 میلیارد نفر رسـاند. سـازمان ملـل اعلام كرده بـود كه جمعیت جهـان در آن روز به 7 میلیـارد نفـر خواهد رسـید
رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی  (بخش چهارم: اصلاحات هدایت شده با قوانین بین المللی در محیط کسب وکار)
29 آبان 1400

رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش چهارم: اصلاحات هدایت شده با قوانین بین المللی در محیط کسب وکار)

در این مرحله که آغاز آن با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی مشخص شده است، چین هم ترازي سیاست هایش در زمینۀ قوانین بازار، مکانیزم هاي عملیاتی و نظام هاي حقوقی را با هنجارهاي بین المللی تسریع کرد.
رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش اول: مقدمۀ مختصري بر محیط کسب وکار)
26 مهر 1400

رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش اول: مقدمۀ مختصري بر محیط کسب وکار)

محیط کسب وکار به عنوان در‌بر‌دارنده عناصر حیاتی براي عملکرد بنگاه‌ها وکارآفرینان و یکی از پیش شرطهای لازم براي رشد اقتصادي و کاهش فقر درکشورهاي درحال توسعه و درحال گذار شناخته می شود (وایت1 و فورچون22015).
آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش آخر: اقتصاد فاشیسم)
11 مهر 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش آخر: اقتصاد فاشیسم)

بلافاصله پس از به قدرت رسیدن موسولینی، او موضع اقتصادی خود را چنین تعریف کرد: «دولت [فاشیست] آزادی کامل را به بنگاه‌های خصوصی اعطا خواهد کرد و تمام مداخلات در اقتصاد خصوصی را رها خواهد نمود.»
آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش هشتم : اقتصاد سوسیالیستی)
3 مهر 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش هشتم : اقتصاد سوسیالیستی)

طبق تحقیق به عمل آمده، نشانه‌های طرح نظام سوسیالیسم را می‌توان در آثار افلاطون (۴۲۷-۳۴۷ ق. م) ملاحظه کرد. وی می‌گوید: «ثروت افراد متعلق به عموم است و باید به مصرف عمومی برسد و مشاغل افراد را دولت باید تعیین کند.»
آشنایی با مکاتب اقتصادی  (بخش هفتم: اقتصاد نهادگرایی)
27 شهریور 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش هفتم: اقتصاد نهادگرایی)

در اواخر قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی با نقد مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک مبنی بر تاکید بر مفهوم فردگرایی، سعی کردندتا اهمیت ماهیت اجتماعی افراد را گوشزد کنند. این افراد به نهاد گرایان و مکتب آن ها به اقتصاد نهادگرا معروف است.
آشنایی با مکاتب اقتصادی  (بخش پنجم : اقتصاد اتریشی)
13 شهریور 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش پنجم : اقتصاد اتریشی)

سرآغاز مکتب اقتصاد اتریشی به آرای کارل منگر(۱۹۲۱-۱۸۴۰) در کتاب «اصول علم اقتصاد» (۱۸۷۱) وی باز می‌گردد. منگر در ابتدا با ارائه نظریه ارزش برپایه مبانی ذهن گرایی روش شناسانه در نقش یک انقلابی مارژینالی ظاهر شد، ولی بعدها توانست با طرح نظریه عمومی خود درباره کنش انسانی، مسئله اقتصادی انسان‌ها را از آنچه اقتصاد نئوکلاسیک تخصیص بهینه منابع محدود می‌دانست، فراتر ببرد.
آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش چهارم : مکتب نئوکلاسیک یا مارژینالیسم)
7 شهریور 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش چهارم : مکتب نئوکلاسیک یا مارژینالیسم)

مکتب نئو کلاسیک در سال 1870 با انتشار آثار ویلیام جونز و لئون والراس ظهور کرد. در ادامه با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد توسط آلفرد مارشال در سال 1890 و معرفی ابزار های ریاضی و نمایش هندسی منحنی های عرضه و تقاضا ، جایگاه خود را تثبیت نمود.
آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش سوم : مکتب کلاسیک)
30 مرداد 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش سوم : مکتب کلاسیک)

مکتب کلاسیک ( نظریه لیبرالیسم اقتصادی) بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی در سال 1776 میلادی در انگلستان بنیان نهاده شد.آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان : پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل انتشار داد
آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش دوم : مزیت نسبی)
19 مرداد 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش دوم : مزیت نسبی)

اصل " مزیت نسبی " که نخستین بار توسط دیوید ریکاردو اقتصاد دان شهیر انگلیسی در سال 1817 میلادی ارائه گردید، به این امر پرداخت که تجارت بین الملل به انسان امکان و فرصت مصرف انواع کالا ها و خدماتی را می دهد که در مکان هایی متفاوت طراحی، تولید و توزیع شده اند.
آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش اول : مقدمه)
6 مرداد 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش اول : مقدمه)

کنفوسیوس در بیان ضرورت بررسی تاریخ چنین عنوان کرده است که "اگر میخواهید آینده را تعریف کنید گذشته را مطالعه کنید"؛ چراکه منشأ و ریشه رویدادها و تحولات مهم کنونی و مسیر حرکت جامعه و اقتصاد به گذشته مربوط میشود.
پدیده‌ی
20 تیر 1400

پدیده‌ی "یادگیری اُسمُزی"

بیش از نیمی از یادگیری‌های ما به صورت ناخودآگاه و در اثر نوعی الگوبرداری ناخودآگاه، عمیق و درونی‌سازی آن از محیط اطرافمان شکل می‌گیرد. درست مانند یک اسفنج که وقتی در یک مایع قرار گیرد، به دلیل خاصیت اسمزی، مایع را به خودش می‌کشد.
سازمان‌های دوسو توان
2 تیر 1400

سازمان‌های دوسو توان

سازمان دوسو توان سازماني است كه قادر است بر اساس تغييرات ، خود را متحول كند تا باقي بماند. بايد بدانيم كه دوسوتواني براي يك سازمان، انتخاب نيست بلكه يك اجبار است.
مدیریت منابع انسانی
(بخش دوازدهم: ارتقاء شغل
Job Promotion)
18 اردیبهشت 1400

مدیریت منابع انسانی (بخش دوازدهم: ارتقاء شغل Job Promotion)

میزان انگیزه و علاقمندی نیروهای سازمان در پذیرش مسئولیتهای سنگین تر و ارتقاء شغل ، از ابزارهای مهم در استقرار توسعه منابع انسانی سازمان در جهت رشد بازار کسب وکار سازمان و افزایش بهره وری آن خواهد بود.
مدیریت منابع انسانی ( بخش یازدهم :پاداش  Reward )
6 اردیبهشت 1400

مدیریت منابع انسانی ( بخش یازدهم :پاداش Reward )

پاداش یکی از شاخصه های موثر در فرآیند توسعه منابع انسانی در سازمان می باشد . ولی باید توجه داشت که این شاخص زمانی اثر بخش خواهد بود که بقیه شاخص های موثر در فرآیند توسعه منابع انسانی نیز در سازمان اجرا شود
مدیریت منابع انسانی ( بخش دهم: ارزیابی  Evaluation)
7 فروردین 1400

مدیریت منابع انسانی ( بخش دهم: ارزیابی Evaluation)

ارزیابی یکی از شاخصه های بسیار پیچیده، حساس و موثر در سازمان می باشد. عموماً اکثر انسان ها دارای ا ین احساس و عقیده هستند که دارای بهترین عملکرد در سازمان خود بوده و چه بسا سازمان به میزان شایستگی ها و عملکرد آنها ، از آنها قدردانی نکرده و از حقوق و مزایای متناسب برخوردار نمی باشند.
مدیریت منابع انسانی (بخش ششم: احترام Respect)
29 بهمن 99

مدیریت منابع انسانی (بخش ششم: احترام Respect)

بسیاری از مشکلات ما در سازمان ها، رابطه مستقیمی با نوع تعاملات و عدم رعایت شئونات و احترامات فی مابین دارد، این مسئله نه تنها در ارتباط با کارکنان، بلکه در حفظ و تقویت ارتباطات ما با مشتریان و مخاطبین ما نیز بسیار موثر می باشد.
مدیریت منابع انسانی ( بخش پنجم : مشارکت participation)
25 بهمن 99

مدیریت منابع انسانی ( بخش پنجم : مشارکت participation)

یکی از راه های اصلی بهره گیری از مهارتها ، مشارکت افراد در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی می باشد. در بسیاری از موارد ما تظاهر می کنیم که به نظام تصمیم گیری مشارکتی اعتقاد داریم و برای این امر کارکنان و مشاوران را دعوت نموده و از آنها نظر خواهی می کنیم ، ولی قبلا تصمیم خود را گرفته ایم
مدیریت منابع انسانی (بخش چهارم : آموزش)
16 بهمن 99

مدیریت منابع انسانی (بخش چهارم : آموزش)

آموزش یکی دیگر از شاخصه های اصلی در حوزه توسعه منابع انسانی می باشد که به کمک آن قادر خواهیم بود میزان اثربخشی کارکنان را در ایجاد و ارتقاء بهره وری سازمان افزایش دهیم
مدیریت منابع انسانی ( بخش سوم : انگیزش)
30 دی 99

مدیریت منابع انسانی ( بخش سوم : انگیزش)

انگیزه را نیروی اراده درونی هر انسان برای حرکت و دستیابی به امیال و خواسته‌ها نامیده‌اند. وجود و یا عدم وجود این عنصر در درون آدمی موجب می‌شود تا انسان از تمام توانائی‌ها و قابلیت‌های خود برای رسیدن به اهداف استفاده نموده و یا بی تحرک و مایوسانه گذر عمر را سپری نماید.
روش دلفی
21 دی 99

روش دلفی

روش دلفی که در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی رواج دارد، اولین بار در ایالات‌متحده و به‌منظور پیش‌بینی سناریوهای آینده طراحی شد. از این روش در جمع‌آوری نظرات درباره‌ی موضوعات خاص و یافتن توافق جمعی درباره‌ی موضوعات مورد اختلاف، استفاده می‌شود.
مدل 7s مک کینزی
4 دی 99

مدل 7s مک کینزی

مدل هفت S مک کینزی یک چارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کلی و موثر بیان می سازد.
فرهنگ مصرف
15 آذر 99

فرهنگ مصرف

مصرف، یک مفهوم مهم در علم اقتصاد است و در بسیاری از علوم اجتماعی دیگر نیز این مفهوم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اقتصاددانان به رابطه بین مصرف و درآمد بسیار علاقه‌مند هستند که در نتیجه باعث شده تا تابع مصرف در علم اقتصاد نقش مهمی را ایفا کند
مدیریت منابع انسانی (بخش دوم: امید به آینده)
3 آذر 99

مدیریت منابع انسانی (بخش دوم: امید به آینده)

بعد از اینکه موفق شدیم با بهره گیری از یک فرآیند اصولی، همکاران شایسته‌ای را برای سازمان استخدام نماییم، لازم است مسیر رشد و تعالی نیروها را تا حد امکان به طور شفاف تعیین و مشخص نماییم.
عوامل موثر بر بازارهای اصلی
22 آبان 99

عوامل موثر بر بازارهای اصلی

پدیده Globalization موجب گردیده است که بازار ها از عوامل متعدد جهانی، منطقه‌ای و داخلی متاثر باشند. بر این اساس لازمست تا صاحبان کسب و کار در هر یک از این بازارها با مطالعه و رصد دائمی عوامل اثرگذار در حوزه فعالیت خود، به تحلیل و بررسی این‌گونه تغییرات پرداخته و تاثیرات آن را بر حوزه کسب و کار خود پیش بینی و اندازه گیری نمایند
به بهانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا
<br>
تمام شوک های اقتصادی در ایران از شوک نفت شروع می شود
18 آبان 99

به بهانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا
تمام شوک های اقتصادی در ایران از شوک نفت شروع می شود

باید بپذیریم که علی رغم تمام برنامه ریزی های انجام گرفته در حوزه های کلان اقتصادی، اقتصاد کشور وابستگی تمام و کمال به درآمدهای نفتی داشته و بدون برخورداری از آن، با چالش های جدی روبرو می شود.
تحلیل بازارهای جهانی و داخلی در صورت پیروزی بایدن در انتخابات
17 آبان 99

تحلیل بازارهای جهانی و داخلی در صورت پیروزی بایدن در انتخابات

بررسی های انجام گرفته توسط گروهی از تحلیگران اقتصادی بر روی آثار پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ارتباط با بازار های جهانی و داخلی کشور در قالب آثار کوتاه مدت و میان مدت در 4 بخش ارائه می گردد
مدیریت منابع انسانی (بخش اول: استخدام)
12 آبان 99

مدیریت منابع انسانی (بخش اول: استخدام)

استخدام شاخصی است که اگر درست به آن توجه نشود سازمان را با گرفتاری‌های بسیار زیادی مواجه خواهد نمود، اگر قادر نباشیم نیروهای توانمند و موثری را به خدمت بگیریم، قطعا، چالش‌های بزرگی را در پیش رو خواهیم داشت.
ویژگی های شاخص های فرهنگی مطلوب
11 شهریور 99

ویژگی های شاخص های فرهنگی مطلوب

برای اینکه بتوانیم یک شاخص مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد طراحی کنیم، ابتدا باید الزامات خوب بودن یک شاخص را در نظر گرفت و سپس بر اساس آن، معیارهای مورد نظر را تدوین و تعیین کرد.
توکوگاوا، ناجی ژاپن
2 شهریور 99

توکوگاوا، ناجی ژاپن

اگر بخواهیم جایگاه و اهمیت حکومت "توکوگاوا" در ژاپن را با یک مثال روشن تر کنیم، می توان آن را با دوران حکومت "امیرکبیر" در ایران مقایسه کرد
نصف نان بربری
29 مرداد 99

نصف نان بربری

روزي يكي از اين گوهر هاي با ارزش این روزگار ، ‌حاج آقا رضاي ابراهيمي، موسس شركت زرين غزال ، توليد كننده فرآورده هاي لبني واز جمله بستني دايتي و همچنين كارخانجات صنعتي ديگر و همچنین از خیرین بزرگ استان فارس ، ميهمان من در دفتر كارم بود .
ضرورت آینده پژوهی
14 مرداد 99

ضرورت آینده پژوهی

بسياري از حوادث و رويدادهاي آينده قابل پيش بيني و انقياد هستند. دخالت انسان در اين روند موجبات تغيير و تحولات مطلوب را ايجاد خواهد كرد. اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تلاش در جهت رفع مشكلات موجود، مانع از آن مي شود كه مديران و تصميم گيرندگان به آينده بينديشند
ماتریس SWOT  و برنامه راهبردی ژاپن در 2020
3 مرداد 99

ماتریس SWOT و برنامه راهبردی ژاپن در 2020

بدون تردید مرور SWOT کشور ژاپن جذابیتهای زیادی دارد و مرور آن می تواند الگوی خوبی برای تدوین و تحلیل ماتریس مذکور در سطح كشور و به تبع آن براي سازمان ما باشد.
توسعه فردی یا توسعه سازمانی
1 مرداد 99

توسعه فردی یا توسعه سازمانی

یکی از چالش های اساسی در بین صاحب نظران حوزه فرهنگ، تعیین محور اصلی یک فعالیت فرهنگی است و اساساً این سوال مطرح است که در یک فرآیند فرهنگی، محور، شخص است و یا سازمان؟ ‌‌
نگاهی متفاوت به توسعه منابع انسانی
28 تیر 99

نگاهی متفاوت به توسعه منابع انسانی

ما توسعه منابع انسانی را زیر بنا و زیر ساختار یک سازمان می دانیم و معتقدیم ابعاد و ظرفیت یک سازمان تابعه ای از پتانسیل وظرفیت منابع انسانی آن می باشد، پس لازمست با یک رویکرد و نگاه جدید به موضوع توسعه منابع انسانی و چگونگی مدیریت برآن بپردازیم.
عوامل موثر بر توسعه ژاپن
18 تیر 99

عوامل موثر بر توسعه ژاپن

در ميان كشورهاي شرقي، ژاپن تنها كشوري است كه توانسته در تقدير تاريخي دنياي جديد شريك شود و به توسعه تكنولوژي دست يابد. می¬خواهیم ببینیم دلیل این تحول و نقش آفرینی چیست؟
الگوها و پارادایم های ذهنی
16 تیر 99

الگوها و پارادایم های ذهنی

اگر بخواهیم وضعیت موجود را تغییر دهیم. ابتدا باید یک رویکرد جدید داشته باشیم، یکی از مشکلات اساسی که مانع ایجاد تغییر می شود مقاومت ها و پارادایم های ذهنی است. یعنی اینکه ما ذهنمان را نسبت به پاره ای از موضوعات کاملاً ثابت و تغییر ناپذیر ساخته ایم.
نیم نگاهی به وضعیت مدیریت فرهنگی در کشور
7 تیر 99

نیم نگاهی به وضعیت مدیریت فرهنگی در کشور

در برخی از سازمانها و نهادهای رسمی کشور که متولی اصلی سیاست گزاری و برنامه ریزی های فرهنگی در کشور هستند. مطالعاتی با رویکرد آسیب شناسانه درباره وضعیت مدیریت فرهنگی کشور صورت پذیرفته است که اهم مشکلات، نارسایی ها و آسیب ها به طور کلان در ذیل فهرست شده اند:
فرهنگ و مفاهیمی پیرامون آن
4 تیر 99

فرهنگ و مفاهیمی پیرامون آن

فرهنگ مجموعه افکار و اعمال، بایدها و نبایدها، هنجارها، ارزش‌ها و نظام اعتقادات یک جامعه مشتمل بر سنّت، مذهب، آداب و رسوم، ایدئولوژی، زبان و کلیه عادات یا دیدگاه‌های مشترک دیگر است که ممکن است از این نوع مفاهیم مستثنا شده باشد.
جهانی شدن فرهنگ
31خرداد 99

جهانی شدن فرهنگ

جهانی شدن رسانه‌ها و اطلاعات و بهره‌برداری جهانی از محصولات هنری و رسانه ای، امکان عرضه و استفادة جهانی از اندیشه‌ها، جهانی شدن تدریجی الگوهایی از قبیل لباس پوشیدن، غذا خوردن و رفتارهای اجتماعی‌را فراهم و از مصادیق جهانی شدن فرهنگ می باشند.
اصول مدیریت فرهنگی
28خرداد 99

اصول مدیریت فرهنگی

وقتی سخن از اصول مدیریت فرهنگی در میان است، مقصود قواعد ومعیارهایی است که در فرآیند مدیریت فرهنگی باید آنها را مراعات کرد، و به هیچ وجه، امکان نادیده انگاشتن و تخطی از آنها وجود ندارد. این اصول، تضمین کننده ی نتیجه بخش بودن فرآیند مدیریت فرهنگی است.