15 فروردین 1400

معرفی کتاب: معمای چین
نویسنده: محمد حسین باقی

امروزه برخی چین را ابر قدرت شرق می نامند. کشوری که می رود نامش را در زمره یکی از کشورهایی که قواعد بازی سیاست و اقتصاد را در قرن 21 تعیین می کند تثبیت کند. اگر شوروی در قرن 20 عنوان ابرقدرت شرق را یدک می کشید اما نتیجه بی پروایی ها و بلندپروازی های این کشور در سال 1991 نمایان شد یعنی زمانی که 15 کشور از دل ابرقدرت سابق زاده شدند. اما چین با احتیاط بیشتری به پیش می رود و رهبرانش از الگوی شوروی درس عبرت گرفته اند.

چین حتی جامه ابرقدرتی را بر قامت خود کوچک می بیند . در صدد است تا طرحی نو در اندازد و قرن 21 را قرن چین سازد. نویسندگان این کتاب معتقدند که سال 2040 سالی است که چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت و جامه هژمون بر تن خواهد کرد. آنها بر این باوردند که اقتصاد چین با نرخ رشد بالایی در حال پیشرفت است اما آمریکا به دلیل جنگ های پرهزینه در عراق و افغانستان و کسری بودجه و درگیری در بسیاری از پرونده های جهانی عملا وارد دوره ای از فرسایش شده است. دقیقا به خاطر همین نگرانی بود که ترامپ ظهور کرد و سیاست های تازه ای را در پیش گرفت.

این کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود کنید: دانلود کتاب معمای چین