14 دی 99

ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود ، فهرست ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت را در سال ٢٠٢0 منتشر کرده است:

۱. "مهارت حل مسائل پيچيده": در سال ٢٠٢٠ مانند سال ٢٠١٥ همچنان در رتبه اول باقی مانده است و کماکان مهمترين قابلیت يک فرد مهارت حل مسائل پیچیده در دنيای امروز محسوب مي شود.

۲. "تفکر نقادانه": تفکر نقادانه از رتبه ٤ به رتبه ٢ صعود مي کند. اين بدان معني است که دنيای جديد در ارتباط با وضع موجود نياز بيشتری به تحليل و تفکر نقادانه خواهد داشت.

۳. "خلاقيت": از رتبه ١٠ به رتبه ٣ صعود مي کند. این آیتم بالاترين رتبه صعود را در جدول به خود اختصاص داده و البته اين صعود کاملاً طبيعی به نظر مي رسد. با پيچيدگی های روزافزون در دنيای امروز، توانایی حل مسئله، نياز روزافزونی به خلاقيت خواهد داشت.

۴. "مهارت مديريت انسان ها": مهارت در مدیریت منابع انسانی علی رغم سقوط از رتبه ٣ به رتبه ٤ اما همچنان در بین مهارت های برتر قرار خواهد داشت. این نشان می دهد که این مهارت، در دنیای آینده نیز از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود.

۵. " هماهنگی و سازگاری اجتماعی": از رتبه ٢ به ٥ منتقل شده است. اما باز هم جزء پنج مهارت برتر قرار دارد.

۶. "هوش احساسی/عاطفی": يک مهارت کاملاً جديد در ١٠ مهارت برتر است که با توجه به مفهوم آن طبیعی است که در بین ١٠ مهارت قرار گرفته باشد. هوش عاطفی، شیوه برخورد فرد با مسائل و فراز نشیب‌های زندگی را نشان می‌دهد و می تواند موجب شود که ارتباط بهتری با اطرافیان برقرار کند و در نتیجه قدرت سازش بیشتری با مشکلات عاطفی و هیجانی داشته باشد. این افراد مسئولیت پذیری بیشتری دارند و در مورد خود برداشت و نگرش مثبتی دارند.

۷ و ۸. "قضاوت" و "تصمیم گیری": با وجود ورود خلاقيت و هوش عاطفی به مکان های بالاتر جدول, با کمی جابجایی قضاوت و تصمیم گیری در رتبه ٧ و ٨ قرار خواهند داشت. زیرا مهارت قضاوت کردن مسائل و اتفاقات پیرامون و همچنین مهارت تصميم گيری، برای ساختن دنيای جديد نقشی حياتی دارد.

۹. مهارت "مذاکره": در رتبه نهم قرار خواهد داشت. قدرت مذاکره و اقناع با توجه به گسترگی دامنه اطلاعات مخاطبان از اهمیت بالایی بر خوردار است.

۱۰. "انعطاف پذيری ادراکی": انعطاف پذیری ادراکی نیز يک مهارت جديد است و حکایت از آن دارد که بايد در شيوه و رويکرد ادراکی خود انعطاف پذيرتر باشيم.

نگاهی عمیق به این فهرست سه پیام کلیدی برای ما دارد:
مهارت های مرتبط با "اندیشیدن" در این لیست غوغا می کنند.
از حل مسایل پیچیده تا انعطاف پذیری ادراکی ، مهارت های اولویت دار مدیران می باشد مسائل هر روز پیچیده تر میشوند و حل آنها با استفاده از تفکر نقادانه توسط دیگران، بر مبنای مسئولیت اجتماعی و خلاقیت از ضرورتهاست.