28 تیر 99

نگاهی متفاوت به توسعه منابع انسانی

ما توسعه منابع انسانی را زیر بنا و زیر ساختار یک سازمان می دانیم و معتقدیم ابعاد و ظرفیت یک سازمان تابعه ای از پتانسیل وظرفیت منابع انسانی آن می باشد، پس لازمست با یک رویکرد و نگاه جدید به موضوع توسعه منابع انسانی و چگونگی مدیریت برآن بپردازیم.
با نگاهی به سازمان های ایرانی مشاهده می نماییم که این شاخص مهم بکلی مغفول مانده و یا به شکل بسیار ناقص و غیر موثر به آن پرداخته می شود. در اکثر این سازمان ها ، واحدی با عنوان واحد خدمات اداری و یا با اسمی پر جاذبه تر بنام مدیریت منابع انسانی وجود داردکه مسئولیت آنها در نهایت ارائه یکسری خدمات و تسهیلات به کارکنان سازمان می باشد . در تعداد محدودی از این سازمان ها اقدامات دیگری مانند برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و یا ارائه مشاوره در زمینه حل بحران های محیط کار نیز بچشم میخورد. باید توجه داشت که این گونه اقدامات تنها برای دوره کوتاهی التیام بخش تعارضات و مشکلات نیرو ها در سازمان خواهد بود و به هیچ وجه قادر نخواهد بود تحوّل و یا تغییرات اساسی در نگاه و اراده آنان را بوجود آورد.
آنچه ما بدنبال آن هستیم انجام یک برنامه ریزی اساسی برای برانگیختگی منابع انسانی سازمان و از قوّه به فعل درآوردن ظرفیتها ، انرژیها وتوان نیروها ، بمنظور بکارگیری روشها ، مهارتها و تکنیکهای طراحی شده در سازمان می باشد.
در صورتیکه قادر باشیم این تغییر را در این حوزه بوجود آوریم ، آنگاه بهره گیری از روشها وتکنیکهایی که در بخشهای قبلی کتاب به توضیح آنها پرداختیم توسط این نیروها ، باعث ارتقاء بهره وری و در نهایت دستیابی به مزیّت رقابتی در میدان کسب و کار جهانی خواهد شد.
انسان بدلیل ماهیت وجودیش دارای ابعاد متفاوتی می باشد، از پیچیدگی شاکله وجودی انسان ، همان که تعدادی از این ابعاد و ویژگیها در تضاد وتقابل با یکدیکر قراردارند ، شهوت در تقابل با عقل ستیزه جویی می کند و غضب ، خرد و مصلحت اندیشی او را از کار می اندازد، حبّ نفس گاهاً به خودشیفتگی تبدیل می شود و حس نوع دوستی را در انسان می خشکاند، ترس و جسارت گاه به گاه جای خود را در وجود او عوض می کنند و اجازه تصمیم گیری درست را از او می گیرند.پس می بینیم که با موجودی بسیار پیچیده روبرو هستیم و این به ما هشدار می دهد که کار کردن در این حوزه بسیار دشوار است ، گاهاً یک اقدام ما منجر به رضایت یک بعد و یأس در بعد دیگری از او خواهد شد. لذا لازمست با درایت ونگاهی همه جانبه به بررسی ابعاد مختلف وجودی انسان پرداخته و برای هر یک از این ابعاد برنامه ای داشته باشیم، همین امر مدیریت توسعه منابع انسانی را به یکی از پیچیده ترین تخصص ها و مسئولیت ها در یک سازمان و حتی در یک جامعه تبدیل نموده است.
حال با توجه به این شناخت و اشراف به اهمیت موضوع ، آیا این امر خطیر توسط یک واحد محدود در سازمان قابل پیاده سازی و اجرا است و یا اینکه تمامی ارکان سازمان می بایست این مسئولیت را جزء مسئولیتها و وظایف اصلی خود قلمداد نمایند.
امروزه تمامی مدیران سازمان باید در حوزه مدیریت توسه منابع انسانی دارای مهارت و توانایی کافی باشند، تنها به پشتوانه این قابلیت ، قادر خواهیم بود از سایر توانائیها و مزیّتهای سازمان استفاده نمود و در این راستا با افزایش بهره وری و ارتقای مزیّت رقابتی، جایگاه خود را در عرصه رقابت جهانی تحکیم بخشیم.