26 اردیبهشت 1400

مدیریت منابع انسانی (بخش سیزدهم – رفتار اخلاقی Ethical Behavior)

وجود فضای اخلاقی و یا عدم برخورداری سازمان از این فضا، نقش بسیار اساسی را در میزان وابستگی و تعلق خاطر کارکنان به سازمان و یا عدم علاقمندی و اشتیاق آنان به محیط کار خود را به عهده خواهد داشت. کمتر نیروی ارزشمندی وجود دارد که حاضر باشد به خاطر منافع مادی خود ، هرگونه بی اخلاقی و زشتیهای رفتاری را تحمل نماید.آمارهای جهانی نشان می دهد که با لا ترین دلیل ترک محیط کار توسط نیروها در سازمان ها ، وجود ارتباطات نا سالم و مخرب و غیر اخلاقی است. در یک تقسیم بندی کلی رفتارهایی که انگیزه کارکنان و به تبع آن بهره وری و سایر شاخص های موثر سازمان را بشدت کاهش می دهد به چهار دسته تقسیم می شوند:1-بی ادبی و بد اخلاقی: شاید کمتر بوضوح در سازمان ها شاهد برخوردهای غیر مودبانه و غیر اخلاقی کلامی باشیم ولی ممکن است نوع رفتارها و عکس العمل های ما بگونه ای باشد که دیگران در مواجه با آن بسیار آزرده خاطر گردند.

2-بی اعتنایی: بی اعتنایی ما در محیط کار چه در ارتباط با نحو برخورد با همکاران و چه در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای ما در سازمان ، موجب می شود تا همکاران با مسئولیت و متعهد ما ، دچار یک چالش روحی و تعارض در عملکرد خود گردند و به این نتیجه برسند که عملکرد مثبت آنان با این رویکرد بد ، بی ثمر خواهد شد.

3-دشنام : توهین و دشنام همکاران ، فضای سازمان را برای نیروهای اخلافی غیر قابل تحمل خواهد نمود. اگرچه که ممکن است این امر بطور مستقیم در تعاملات فی مابین کمتر اتفاق بیفتد ، ولی دشنام همکاران در گفتگو با سایر همکاران و انتقال غیر مستقیم آن از عوامل بسیار مخرب در سازمان می باشد

4-رفتارهای غیر قانونی: اینگونه رفتارها علاوه بر تحمل ناپذیر نمودن محیط کار ، امنیت فضای کار را نیز بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، کمتر نیروی ارزشمندی حاضر خواهد بود در محیطی که شاهد اینگونه رفتارها و کنش ها در آن باشد به کار خود ادامه دهد.

اینگونه رفتارها بر روی تک تک فاکتورهای اثرگذار بر روی بهره وری، اثری منفی خواهد گذاشت . علاوه بر اینکه کارکنان سازمان حاضر نخواهند بود در چنین سازمانی به فعالیت خود ادامه دهند، مشتریان و مخاطبین سازمان نیز از همکاری با سازمانی که متخلق به صفات اخلاقی پسندیده نیست خوداری نموده و حاضر به همکاری با چنین سازمان ها یی نمی باشند.

در طول سالیان متمادی ، در مصاحبه هایی که با افرادی که برای استخدام به سازمان ما مراجعه مي نمودند ، انجام داده ام ، در مقابل این پرسش که به چه دلیل می خواهید محل کار قبلی خود را ترک کنید، در بالاترین آمار ، دلیل خود را نارضایتی از نوع ارتباطات و روابط نامطلوب و غیر سالم فی مابین مدیران و کارکنان ، ابراز می کردند.

باید بر این نکته تاکید نمود که رعایت اصول اخلاقی فی مابین کارکنان یک سازمان در هر رده و جایگاه ، هیج هزینه ای برای سازمان نخواهد داشت. ما با بهره گیری از این شاخص جادویی در سازمان ، یعنی حاکمیت روابطی اخلاقی ، صمیمی و صادقانه که هیچگونه هزینه و بار اضافی برای سازمان ندارد، قادر خواهیم بود تمامی شاخص های موثر کسب و کار در سازمان را مانند کارایی، برند، گردش سرمایه ، قانونمندی ، منافع کارکنان و سازمان و در نهایت بهره وری کسب و کار را بطور معجزه آسایی افزایش دهیم.