24 آذر 99

شاخص مدیران خرید PMI (Purchasing Managers Index)

روشی برای پیش بینی رونق و یا رکود اقتصادی

شاخص مدیران خرید PMI روشی برای پیش بینی رونق و یارکود اقتصادی می باشد. در این روش ماهیانه 5 سوال اساسی از 1000 مدیر که در عرصه تولید فعالیت دارند پرسیده می شود. این 5 سوال عبارتند از :

1- ارزش تولیدات آن ها نسبت به ماه قبل بیشتر شده است یا کمتر؟
2- موجودی انبار آن ها نسبت به ماه قبل بیشتر شده است یا کمتر ؟
3- حجم سفارشات آن ها نسبت به ماه قبل کمتر شده است یا بیشتر؟
4- افراد شاغل در مجموعه آن ها نسبت به ماه قبل بیشتر شده است یا کمتر؟
5- نرخ تورم در صنعت آن ها نسبت به ماه قبل بیشتر شده است یا کمتر؟

مدیران می بایست برای پاسخ خود عددی بین 1 تا 100 را انتخاب کنند، به ترتیبی که :
- اگر نسبت به ماه قبل تغییری نداشتند باید عدد 50 را انتخاب کنند.
- اگر نسبت به ماه قبل وضعیت بهتری دارند به تناسب میزان بهتر شدن شاخص عددی بین 51 تا 100 را انتخاب می کنند ( در بهترین وضعیت ععد 100 )
- اگر نسبت به ماه قبل وضعیت نامناسبتری دارند، به تناسب بدتر شدن وضعیت عددی بین 1 تا 49 را انتخاب می کنند (در بدترین وضیت عدد 1)

عدد مبنا در این روش عدد 50 می باشد. اگر جمع نتایج 5 سوال در معدل 1000 مدیر ، عدد بالاتر از 50 را نشان دهد ، یعنی در مسیر رونق قرار گرفته ایم و اگر عدد بدست آمده کمتر از 50 باشد ، یعنی در مسیر رکود قرار داریم.

در صورتیکه روند رونق در 4 ماه متوالی تکرار شود ، یعنی عدد بدست آمده در هرماه بزرکتر از ماه قبل باشد و این موضوع در طی 4 ماه تکرار شود می توان اطمینان پیدا کرد که رشد اقتصادی مثبت در کشور شکل گرفته است. ولی اگر در 4 ماه متوالی عدد بدست آمده کمتر از ماه قبل خود باشد ، قطع به یقین کشور با رشد اقتصادی منفی مواجه است.

سایت www.tradingeconomics.com ماهیانه نتایج PMI را برای کشورهایی که از این مدل استفاده می کنند در قالب PMIپیش بینی که توسط نتایج استخراج شده از 1000 مدیر صنعتی بدست آمده است وPMI قطعی که توسط نهاد های رسمی مالی و اقتصادی هر کشور اعلام می شود را ارائه می دهد.

در صورتیکه PMI قطعی اعلام شده بیشتر از PMI پیش بینی باشد یعنی رشد اقتصادی در آن کشور نسبت به عدد پیش بینی صعودی تر است که تاثیرات آن بصورت تقاضای بیشتر برای مصرف و به تبع آن بازار بیشتر برای تولید خود را نشان می دهد.

حال به هر میزان که بخش بیشتری از بازار جهان در اختیار آن کشور باشد ، به همان میزان بازار های جهانی از آن تاثیر می گیرند. به عنوان مثال ، فرض کنید که در ساعت 5 بعد از ظهر فردا ، قرار است کشور چین عدد PMI خود را در تقویم اقتصاد جهانی اعلام کند. اگر عدد اعلامی بیشتر از PMI پیش بینی باشد. یعنی رشد اقتصادی در چین بیشتر از پیش بینی ها بوده و او به عنوان بزرگترین مصرف کننده commodity ( نفت ، فراورده های نفتی ، فراورده های پتروشیمی ، فولاد و آلومینیم ، کانی های معدنی و مواد غذایی) در دنیا موجب می شود که قیمت commodity افزایش پیدا کند. بر این اساس اگر ما صادر کننده commodity به کشور چین باشیم ، با افزایش قیمت کالاهای صادراتی مواج خواهیم بود و اگر مصرف کننده محصولات چینی باشیم که بر پایه commodity تولید می شود ، قعاً با افزایش قیمت مواد وارداتی مواجه خواهیم بود.

توصیه می شود مدیران فروش و خرید ، بطور مستمر PMI کشورهای طرف معامله را از طریق تقویم اقتصادی جهان (www.tradingeconomics.com) مانیتور نمایند.